Toimintaterapia Mellenius

KELAn hyväksymä toimintaterapeutti Patrick Mellenius

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on auttaa kuntoutujaa löytämään keinoja, jotta mahdollisimman omatoiminen selviytyminen omassa elinympäristönsä ja arkisissa tilanteissa olisi mahdollista. Terapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla yksilö löytämään ja hallitsemaan keinoja mm. itsensä huolehtimisessa, sosiaalisissa taidoissa, työnteossa, opiskelussa ja leikkimisestä. Toimintakykyä ja toimintaterapian tarvetta voidaan arvioida esim. erilaisilla testeillä, haastattelemalla ja havainnoimalla. Paljolti näiden pohjalta valikoituvat myös tavoitteet itse toimintaterapiaprosessille. Keinot ja toimintamuodot tavoitteiden suuntaisesti työskentelyyn valitaan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja niitä tarvittaessa myös sovelletaan, jotta kuntoutus olisi motivoivaa ja mielekästä.

Tarinani ja toimintaperiaatteeni

Patrick ja Selma

Viimeisen 11 vuoden aikana olen työskennellyt pääasiassa neuropsykiatrisen diagnoosin omaavien (ADHD, Asperger, autismi) ja aivovamman saaneiden lasten, nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Terapiassani on ollut myös aikuisia, sillä edellä mainituista diagnoosista johtuen esim. Itsenäistyminen ei etene samaa tahtia kun ”normaalikehityksessä”, jolloin arjen omatoimisuustaitojen oppiminen voi vaatia tavallista enemmän aikaa ja tukea. Keskeinen tavoite työskentelyssäni on löytää keinoja tukemaan kuntoutujan kehitystä siten, että osallistuminen hänen ikäiselle tyypilliseen toimintaan sillä hetkellä keskeisissä toimintaympäristössä mahdollistuisi. Tämä tarkoittaa usein tiivistä yhteistyötä koulun, muiden kuntoutujan parissa toimivien ammattilaisten ja perheen kanssa. Erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä perheen osuus itse toimintaterapian lisäksi on hyvin keskeinen tavoitteiden saavuttamisessa ja terapian jälkeisen mahdollisen positiivisen muutoksen ylläpitämisessä. Tällä hetkellä työskentelen pääasiassa 12-25 vuotiaiden kanssa, mutta minuun voi olla yhteydessä mikäli lapsen tai aikuisen ikä ei osu edellä mainittuun haitariin ja selvittää voinko olla tilanteessa avuksi.

Yhteystiedot

Vapaita terapia-aikoja voi tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla.